Lingio för arbetsmarknadsinsatser

Vi står inför stora utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Effekterna av pandemin är tydliga och arbetsmarknaden genomgår nu en av de största kriserna i modern tid. Genom att erbjuda digitala, effektiva och engagerande kurser i yrkessvenska för hela 25 olika yrkesroller vill Lingio öka möjligheterna för språksvaga att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden eller att börja studera.

arbetsmarknad_img0-800
placeholder_200x200

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.
placeholder_200x200

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.
placeholder_200x200

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.
arbetsmarknad_img2-800

Bristande språkkunskaper är ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden

Enligt en rapport från Ledarna anser 80% av Sveriges chefer inom privat tjänstesektor att språket är ett hinder för att anställa nyanlända, och fyra av fem chefer ser språket som en stor eller mycket stor utmaning.

Lingios digitala lösningar är målgruppsanpassade och skapar ett stort engagemang hos deltagarna vilket bidrar till effektiva resultat och ökade kunskaper i relevant yrkessvenska.

Vi tar oss an utmaningen tillsammans!

Under lång tid har utrikesfödda haft avsevärt lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda, och till följd av det rådande läget på arbetsmarknaden väntas sysselsättningsgraden för jhgjhgjhgjgh framöver bli den lägsta under hela 2000-talet.

Källa: Rapport från Arbetsförmedlingen

Tillsammans behöver vi agera omgående. Lingio är en trygg partner med ett erfaret team bestående av före detta SFI-lärare och yrkeslärare där varje individ får en egen digital språkcoach, och ni kan enkelt följa deltagarnas utveckling via vår Partnerportal.

arbetsmarknad_img1-800

Arbetsmarknadscenter i Norrtälje använder Lingio.

“Vi på Arbetsmarknadscenter är mycket nöjda med samarbetet vi har tillsammans med Lingio, då deras tjänst blir ett väldigt bra komplement för våra språksvaga deltagares redan pågående insatser i form av praktik. Genom den uppföljningsfunktion som verktyget erbjuder så kan vi på ett enkelt sätt följa deltagarnas användande, och då vara med och stötta om en deltagare stöter på hinder. Vi märker av ett flitigt användande av appen runt om i verksamheten, men det viktigaste - vi märker av en positiv språkutveckling hos användarna!”

Mikaela Brunfelter, Praktiksamordnare Arbetsmarknadscenter, Norrtälje Kommun

arbetsmarknad_img2-800

Bristande språkkunskaper är ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden

Enligt en rapport från Ledarna anser 80% av Sveriges chefer inom privat tjänstesektor att språket är ett hinder för att anställa nyanlända, och fyra av fem chefer ser språket som en stor eller mycket stor utmaning.

Lingios digitala lösningar är målgruppsanpassade och skapar ett stort engagemang hos deltagarna vilket bidrar till effektiva resultat och ökade kunskaper i relevant yrkessvenska.

Vi tar oss an utmaningen tillsammans!

Under lång tid har utrikesfödda haft avsevärt lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda, och till följd av det rådande läget på arbetsmarknaden väntas sysselsättningsgraden för jhgjhgjhgjgh framöver bli den lägsta under hela 2000-talet.

Källa: Rapport från Arbetsförmedlingen

Tillsammans behöver vi agera omgående. Lingio är en trygg partner med ett erfaret team bestående av före detta SFI-lärare och yrkeslärare där varje individ får en egen digital språkcoach, och ni kan enkelt följa deltagarnas utveckling via vår Partnerportal.

arbetsmarknad_img1-800

Arbetsmarknadscenter i Norrtälje använder Lingio.

“Vi på Arbetsmarknadscenter är mycket nöjda med samarbetet vi har tillsammans med Lingio, då deras tjänst blir ett väldigt bra komplement för våra språksvaga deltagares redan pågående insatser i form av praktik. Genom den uppföljningsfunktion som verktyget erbjuder så kan vi på ett enkelt sätt följa deltagarnas användande, och då vara med och stötta om en deltagare stöter på hinder. Vi märker av ett flitigt användande av appen runt om i verksamheten, men det viktigaste - vi märker av en positiv språkutveckling hos användarna!”

Mikaela Brunfelter, Praktiksamordnare Arbetsmarknadscenter, Norrtälje Kommun

Lingios digitala lösningar för att snabbare hjälpa utrikesfödda till arbete och studier:

 

1. Digitala språkkurser för 25 olika yrkesroller

Lingio är ledande inom yrkessvenska och har idag unika, effektiva och användarvänliga digitala kurser i svenska. Samtliga kurser är framtagna i samarbete med de större branschorganisationerna och experter från respektive bransch.

Kurserna innehåller tusentals övningar i att läsa, stava, meningsbyggnad, hörförståelse, läsförståelse, grammatik och uttal.

Lingios språkkurser kan erbjudas arbetssökande som vill vara väl förberedda inför framtida arbetsmöjligheter eller studerande som behöver språkstöd för att klara av sin utbildning.

arbetsmarknad_img3-800
arbetsmarknad_img4-800

2. Individuellt certifikat i yrkessvenska

Lingios digitala kurser i yrkessvenska har verifierats av sakkunniga från branschföretag och storföretag inom respektive bransch. Certifikatet som tilldelas deltagarna efter genomförd språkutbildning är av stort värde på arbetsmarknaden och bevisar deltagarens kunskaper i yrkesspråket.

3. AI-verktyg som stöd vid studier/praktik

I Lingios språkpaket ingår flera översättningstjänster för effektiv kommunikation och stöd vid studier, arbetsinstruktioner, informationsöverföring etc. Verktyget innehåller också översättningsmodul för yrkesord och fraser samt en AI-kamera för att fotografera och översätta texter till fler än 50 olika språk.

arbetsmarknad_img5-800
arbetsmarknad_img6-800

4. Följ deltagarnas utveckling via Lingios Partnerportal

Via Lingios partnerportal får ni tillgång till statistik och kan löpande följa deltagarnas aktivitet och utveckling, på såväl gruppnivå som för enskilda individer.

 

5. En egen dedikerad kundansvarig

Ni får ett eget team som stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av kursdeltagarna för att säkerställa att era behov och mål uppnås.

Boka demo