Ett utbildningspaket om svensk arbetsmarknad

Jobba i Sverige-kurser hjälper utrikesfödda in till arbete

 

Gör som Kommunal!
Testa Lingios yrkessvenska.

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Jobba i Sverige – ett smart utbildningspaket för att bistå med samhällsorientering för nyanlända

Enligt lag är Sveriges kommuner skyldiga att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Detta syftar till att ge utrikesfödda en ökad förståelse av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar samt förenkla och förbättra integrationen av nyanlända.

Sedan 2015 hjälper Lingios yrkesanpassade språkkurser utrikesfödda in i det svenska arbetslivet. Idag använder ett stort antal kommuner runt om i Sverige Lingios plattform i olika satsningar som syftar till att förbättra integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Med kursen Jobba i Sverige kan vi bistå kommunerna ytterligare och underlätta deras arbete med samhällsorientering.

Utbildningspaketet Jobba i Sverige

Organisationen Ledarna har gjort en omfattande undersökning med över 1500 chefer i Sverige om vilka hinder som finns för att integration på arbetsmarknaden ska lyckas. Av dessa menar hela 80% på att bristande språkkunskaper är det överlägset största hindret när det kommer till att anställa utrikesfödda. Att kunna kommunicera på svenska är minst sagt en nyckelkompetens som krävs för att kunna vara verksam inom det svenska näringslivet. Detta i kombination med goda kunskaper om hur Sverige fungerar som samhälle ökar förutsättningarna för lyckad integration. 

Då Lingios yrkesanpassade språkkurser redan används i stor utsträckning hos flera av Sveriges kommuner kan kursen Jobba i Sverige verka som ett naturligt komplement att implementera för att underlätta arbetet med samhällsorientering. Under kursens gång får deltagarna lära sig om det svenska arbetslivet men också om svensk kultur i relation till övriga världen.Jobba i Sverige

Kursen behandlar bland annat:

  • Vad som gäller på svenska arbetsplatser
  • Digitala färdigheter för olika nivåer
  • Jämställdhet och HBTQI 
  • Information om A-kassa och Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingens roll

Kursen innehåller även ett segment om grundläggande digitala färdigheter (genomgång av BankID, cybersäkerhet etc.) som hjälper utrikesfödda att lättare kunna navigera den digitala vardagen såväl i arbetet som privat. Eftersom dagens samhälle är så pass digitaliserat riskerar det att skapa ytterligare en nivå av utanförskap om man inte förstår och kan använda sig av olika digitala verktyg. Därför är detta segmentet en otroligt viktig del av vårt kurspaket, men också en aspekt som väger tungt för integrationsfrågan i stort.

Ett digitalt verktyg som ökar anställningsbarheten hos utrikesfödda

Att lära sig svenska och om svensk kultur bidrar till att utrikesfödda blir mer anställningsbara och att antalet långtidsarbetslösa i kommunerna minskar. Men det är inte bara kommuner som kan tjäna på att använda Lingio för samhällsorientering. Även privata aktörer ser ett stort värde i att kunna använda våra kurser som ett sätt att bredda sin rekryteringsbas och lösa eventuell kompetensbrist inom sektorn. Detta är också ett sätt för privata aktörer inom arbetsmarknad att kunna förbättra resultaten på sina KROM-projekt och hjälpa fler få sitt första arbete.shutterstock_1732105078

I vårt samarbete med Hemfrid berättar utbildningsansvarige Sofia Lindgren om hur företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare när de kan erbjuda språkutbildning till sina anställda:

– Vi är stolta över att vara en arbetsplats där många utrikesfödda börjar sin karriär i Sverige och vill därför vara en arbetsgivare som ger engagerade personer en chans att lära sig den svenska arbetsmarknaden. Att vi kan erbjuda språkundervisning är en stor möjlighet som ökar statusen både hos våra medarbetare som blir mer anställningsbara, och hos oss som företag då fler söker sig till Hemfrid, säger hon.

Även Ina Sandberg, projektledare på fackförbundet Kommunal, har arbetat med våra språkkurser och Jobba i Sverige sedan sommaren 2020 och ser positivt på vårt samarbete. 

– Vi blev imponerade av det inlärningsverktyg de tagit fram som både gör det roligt att lära sig ett språk och som ger bra resultat. Samtidigt har vi från dag ett kunnat känna äktheten och drivet som finns hos teamet som ligger bakom Lingio – något vi verkligen uppskattar och värdesätter, säger Ina Sandberg.

På Lingio siktar vi högt och jobbar för långvariga förändringar som på sikt förbättrar svenskt näringsliv, men också livet för de personer som kommer till Sverige i hopp om att kunna etablera sig som bidragande och aktiva samhällsmedborgare. Med Jobba i Sverige blir Lingio ett komplett “allt-i-ett-verktyg” som utvecklar kompetensen hos potentiella medarbetare och förbereder dem för arbetslivet, samt ökar deras chanser till anställning. 

 

Kom igång idag!

1_sprakinlarning_1
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!