En artikel från Lingio i samarbete med Jobbentrén

Jobbentrén och Lingio i samarbete för bättre
integration på Sveriges arbetsmarknad

Gör som Jobbentrén!
Testa Lingios yrkessvenska.

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Jobbentrén och Lingio rustar arbetssökande 

Många jobb förmedlas idag genom kontakter, något nyanlända oftast saknar helt och hållet.
Därför föddes 2016 idén till Jobbentrén som matchar nyanlända talanger med företag, med
målet att hitta rätt jobb för rätt person där de kan få rätt stöd för att lyckas på sin arbetsplats.
En stor del av Jobbentréns verksamhet är att kontinuerligt coacha nyanställda, men också att
vara ett stöd för arbetsgivare. I detta arbetar coacherna mycket med språkinlärning då det är en så pass stor del i att framgångsrikt integrera nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden. Jobbentrén använder Lingio som ett verktyg för att effektivisera och underlätta språkinlärningen bland deltagarna.

 

Alaa fick anställning genom Jobbentrén

IMG_3930

Alla utrikesfödda som idag får en anställning via Jobbentrén erbjuds att gå en av Lingios
språkkurser. En av dessa personer är Alaa från Syrien som använt Lingio för att utveckla sin
språkliga förmåga. Idag jobbar han som vaktmästare på Calle Flygare i Stockholm – en perfekt
match då han tidigare arbetat som elektriker i sitt hemland.
Alla som avslutar en kurs i Lingio får ett diplom som bevis på sina språkkunskaper. På bilden
har Alaa kommit in till Jobbentréns kontor för att ta emot sitt diplom från sin coach Ville som
varit med och peppat och stöttat Alaa under kursens gång.

Kurser för 25+ yrkesroller

Lingio erbjuder ett stort utbud av kurser i yrkessvenska anpassat efter en mängd olika
branscher där många nyanlända påbörjar sin karriär i Sverige. Genom smart AI och gamifierade
övningar blir det roligt att lära sig ett nytt språk som samtidigt ökar kursdeltagarnas chans för att
få en anställning.
Utöver våra branschspecifika kurser erbjuder vi även kurser i generell svenska 1-3, samt
kurspaketet Jobba i Sverige där deltagarna bl.a. får lära sig skriva CV, om arbetsförmedlingens
roll och om A-kassa och försäkringar.
Se alla våra kurser

Kom igång idag!

1_sprakinlarning_1
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!