En artikel från Lingio i samarbete med Jobbentrén

Jobbentrén och Lingio i samarbete för bättre
integration på Sveriges arbetsmarknad

Jobbentrén och Lingio rustar arbetssökande 

Många jobb förmedlas idag genom kontakter, något nyanlända oftast saknar helt och hållet.
Därför föddes 2016 idén till Jobbentrén som matchar nyanlända talanger med företag, med
målet att hitta rätt jobb för rätt person där de kan få rätt stöd för att lyckas på sin arbetsplats.
En stor del av Jobbentréns verksamhet är att kontinuerligt coacha nyanställda, men också att
vara ett stöd för arbetsgivare. I detta arbetar coacherna mycket med språkinlärning då det är en så pass stor del i att framgångsrikt integrera nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden. Jobbentrén använder Lingio som ett verktyg för att effektivisera och underlätta språkinlärningen bland deltagarna.

 

Alaa fick anställning genom Jobbentrén

IMG_3930-2-1

Alla utrikesfödda som idag får en anställning via Jobbentrén erbjuds att gå en av Lingios språkkurser. En av dessa personer är Alaa från Syrien som använt Lingio för att utveckla sin språkliga förmåga. Idag jobbar han som vaktmästare på Calle Flygare i Stockholm – en perfekt match då han tidigare arbetat som elektriker i sitt hemland. Alla som avslutar en kurs i Lingio får ett diplom som bevis på sina språkkunskaper. På bilden har Alaa kommit in till Jobbentréns kontor för att ta emot sitt diplom från sin coach Ville som varit med och peppat och stöttat Alaa under kursens gång.

 

Kurser för 25+ yrkesroller

Lingio erbjuder ett stort utbud av kurser i yrkessvenska anpassat efter en mängd olika
branscher där många nyanlända påbörjar sin karriär i Sverige. Genom smart AI och gamifierade övningar blir det roligt att lära sig ett nytt språk som samtidigt ökar kursdeltagarnas chans för att få en anställning.

Utöver våra branschspecifika kurser erbjuder vi även kurser i generell svenska 1-3, samt
kurspaketet Jobba i Sverige där deltagarna bl.a. får lära sig skriva CV, om arbetsförmedlingens
roll och om A-kassa och försäkringar.
Se alla våra kurser

 

Lingio lanserar nya AI Course Creator

Lingio har varit Nobinas utbildningspartner i fem år. Tillsammans har vi nu digitaliserat och omvandlat Nobinas personalhandbok till interaktiva digitala kurser som underlättar utbildningen av både ny och befintlig personal. Slutresultatet är en gamifierad mobilkurs där personalhandboken är uppdelad i väl anpassade moduler som anställda kan öva på varsomhelst och närsomhelst. Sedan tidigare har Lingios kurser i yrkessvenska uppvisat 12 gånger bättre resultat än jämförbara utbildningslösningar. Nu lyfter Nobina sin utbildningssatsning till en ny nivå med Lingios utbildningsplattform. 

Nobina är Nordens största operatör inom kollektivtrafik med fler än 7 000 anställda spritt över fyra länder. De senaste fem åren har Lingio hjälpt Nobina att utbilda deras personal i svenska språket. Våra digitala kurser i yrkessvenska för bussförare har varit ett verktyg för Nobina att skapa en tryggare kollektivtrafik för både förare och resenärer. Med hjälp av Lingios Coachingportal kan chefer med bara några få minuter i veckan stötta medarbetare med all kompetensutveckling, och enkelt kommunicera och påminna via SMS-utskick.

“Efter ett långt och framgångsrikt samarbete var det ett lätt beslut att be Lingio om hjälp att digitalisera vår personalhandbok. De sitter på en mångårig expertis när det kommer till eLearning och utbildning vilket var precis det vi behövde. Under åren som gått har vi byggt ett stabilt partnerskap och de har alltid levererat imponerande resultat.” 

Gör som Jobbentrén!
Testa Lingios yrkessvenska

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Kom igång idag

Läs mer

 

form_circle_top
Vill du veta mer om Lingio?

Branschsäkrad yrkessvenska samt gamifierade internutbildningar i dator och mobil.

form_circle_bottom
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.