Lingio i samarbete med Kommunal Stockholms län

Lyckas med språket på jobbet

Framgångsfaktorer & lärdomar från ESF-projektet På Väg Framåt


Kommunal Stockholms län har, tillsammans med Hemfrid AB, gjort en undersökning för att ta reda på hur kursdeltagarna anser att Lingio hjälpt dem med språket på jobbet. Resultaten visar att fler än 9 av 10 skulle rekommendera Lingios språkkurser. I rapporten delar arbetsgivare, coacher och språkexperter med sig av tips och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på jobbet.

Kommunal_Report-Book-1

Jag har lärt mig mer svenska genom utbildningen hos Lingio

Jag skulle rekommendera andra att gå samma utbildning hos Lingio

Det var enkelt att använda appen för att öva själv mellan lektionerna

Det var roligt att använda appen för att öva själv mellan lektionerna

Det var enkelt att komma in pà lektionerna

Läraren var bra

Jag blev bemött pà ett bra sätt av läraren

Jag fick den hälp jag behövde av läraren

Det har blivit lättare att jobba tack vare utbildningen

Vi har sett ett bra resultat överlag från undersökningen, vilket inte var någon överraskning. Vi som fackförbund tycker att Lingio är ett fantastiskt verktyg av flera anledningar och resultaten bekräftar att även kursdeltagarna tycker det.

– Ina Sandberg
Projektledare på Kommunal Stockholms län och ansvarig för ‘På väg framåt’
I samarbete med Kommunal och Hemfrid

Om undersökningen

De som svarat på enkätundersökningen är kursdeltagare som blivit helt färdiga med en eller flera av Lingios kurser i yrkessvenska inom branschen för hushållsnära tjänster. Rapporten är en sammanställning av svaren från totalt 52 deltagare varav 43 är kvinnor och 9 är män i åldern 21-60 år.

Lingio_Lyckas_med_språket_på_jobbet_1
Lingio_Lyckas_med_språket_på_jobbet_2
Lärdomar och slutsatser

Resultat från rapporten

Respondenterna fick svara på frågor som bland annat rör kursernas upplägg, huruvida det har varit enkelt att öva och och om de tycker att de har lärt sig mer svenska med Lingios digitala språkverktyg.

Några lärdomar från rapporten:

  1. Språket är nyckeln till lägre arbetslöshet bland utrikesfödda
  2. Ett gemensamt språk skapar en effektivare arbetsplats
  3. Engagerade lärare gör skillnad för resultaten
  4. Sätt individen i centrum för effektiv språkinlärning
  5. Utbildning ska vara lättillgängligt
  6. Uppmärksamma lärare ökar aktiviteten i klassrummet
  7. Viktigt med rutin för kontinuerlig utveckling
  8. Rolig språkträning ger snabbare resultat
  9. Nio av tio rekommenderar Lingio

Ladda ner rapporten

Lärdomar och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på jobbet.

Läs fler rapporter

 

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.