Lingio och Vardaga i Dagens Medicin

Så ger Lingios språkkurs i mobilen bättre svenskkunskaper i Vardaga

 

Gör som Vardaga!
Testa Lingios yrkessvenska.

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Lingios språkkurs i mobilen ger bättre svenskkunskaper i Vardaga

Att kunna skriva och tala svenska bra är viktigt för alla som arbetar inom vård och omsorg. Därför testar nu Vardaga språkkurser i mobilen för medarbetare genom verktyget Lingio.

 

Tre av Vardagas äldreboenden ingår i en pilotstudie och resultaten så här långt är mycket positiva.

– Jag har ett 20-tal medarbetare som går Lingio-kursen. De tycker det är roligt och enkelt och det har varit lätt att hitta medarbetare som vill vara med. Flera har hört av sig själva och vill gå när de hört talas om kursen, berättar Heidi Heino, verksamhetschef på Villa Dalénum på Lidingö. Tillsammans med Villa Tärnö i Farsta och Villa Båthöjden i Saltsjöbaden ingår Villa Dalénum i pilotstudien, som pågår till november i år.

Enkelt och roligt

Målet med Lingio är att lära sig mer svenska på ett enkelt och roligt sätt. Deltagarna går kursen i sin mobiltelefon på tider som passar var och en, dock inte på arbetstid. Kursen tar ca 4-6 månader att genomföra och de får lära sig språket de behöver på jobbet. Kursen förbättrar också deltagarnas svenska generellt. shutterstock_423588148-1

Rent praktiskt går kursen till så att deltagaren loggar in på en webbsida i sin mobil. Där finns övningar, till exempel fylla i vilket ord som saknas i en mening. 

– Kursen tar upp ord och meningar som vi behöver i arbetet. Där finns diskussioner om duschning, frukostar och liknande vardagliga situationer. Innehållet är verkligen anpassat till vår vardag. Och det är enkelt att göra ett kursavsnitt när man har en stund över. En del passar på medan de åker Lidingöbanan till eller från jobbet, säger Heidi Heino.

 

Individuella mål

Inför kursen sattes individuella mål upp för deltagarna utifrån vilka delar de behöver bli bättre på.

– Vissa deltar exempelvis för att bli bättre på att skriva. Många är bra på muntlig svenska men känner sig osäkra på det skriftliga, som är viktigt för journalförandet. Jag som kommer från Finland kan förstå det, visst hade jag läst svenska i skolan men kände att jag inte behärskade språket fullt ut när jag kom till Sverige. Medarbetarna tror att jag alltid kunnat svenska, men jag var väldigt osäker i början och fick ta hjälp av min man, säger Heidi Heino.

Som verksamhetschef kan Heidi följa medarbetarnas framsteg i kursen direkt i kursverkstyget. Hon kan se hur långt de har kommit, hjälpa och peppa var och en utifrån deras behov.

– Jag är mycket glad att den här kursen blivit verklighet, det är något som vi länge efterlyst från verksamheten. Villa Dalénum är en verkligt multikulturell arbetsplats, med medarbetare från världens alla hörn. Många av dem kommer direkt från omsorgsutbildningen och det är deras första arbetsplats som undersköterska. Bara det är en utmaning och att då kunna förbättra språkkunskaperna är oerhört värdefullt, säger hon.

Bättre journalskrivande

shutterstock_1356948062-1

Lingio-kursen startade i början av juni på Villa Dalénum och Heidi Heino kan redan se förbättringar. Journalskrivandet har blivit bättre, medarbetarna vågar skriva och det skrivs mer i journalerna. Det har imponerat på uppdragsgivarna i kommunen, som har märkt förbättringen i sina uppföljningar.

Efter pilotstudiens slut kommer Vardaga att besluta om en eventuell fortsättning med Lingio även för övriga verksamheter.

Vi ställde några frågor till en Lingiodeltagare på Villa Dalénum.

Så här svarar Sohana Rahman som arbetar som undersköterska på en demensavdelning på Villa Dalénum:

Vad tycker du om Lingio?
Jag tror att kursen är perfekt, speciellt för de som jobbar med äldre. Kursen har hjälp mig med bättre språkkunskaper men också med alla grammatiska regler.

Vilket mål har du med ditt deltagande i kursen?
Bra uttal och kunna skriva flytande.

Hur och när jobbar du med de olika avsnitten?
Jag tränar hemma och läser ordentligt och sen övar jag igen, till exempel på vägen till jobbet.

Har du märkt någon skillnad i ditt arbete sedan du började med kursen?
Det finns några skillnader, till exempel bra uttal och bättre grammatik. Det är viktigt att personalen kan grammatik så att våra boende lätt kan förstå oss. Jag har samtidigt kunnat träna min engelska vilket man också har nytta av.

Kom igång idag!

1_sprakinlarning_1
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!