En artikel från Lingio i samarbete med Trollhättans stad

Så kortar Trollhättans stad vägen till anställning 

 

 

Testa Lingios yrkessvenska idag!

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Så kortar Trollhättans Stad vägen till anställning 

Trollhättans Stad jobbar idag med Lingio som en del av deras arbetsmarknadsinsatser som ska hjälpa fler utrikesfödda arbetssökande till anställning. Med Lingios kurser i yrkessvenska har flera av deltagarna förbättrat sin språkliga kompetens och kunnat få ett jobb i kommunen.

Till Trollhättans Jobbcentrum hänvisas arbetssökande som behöver stöd för att lyckas komma in på arbetsmarknaden. De som har haft behov av att fördjupa sina kunskaper i svenska har då fått möjligheten att pröva Lingio. Deltagaren har antingen läst en yrkesspecifik kurs eller Lingios kurs i generell svenska. Upplägget har bidragit till att vägen mellan arbetslöshet och anställning kunnat förkortas. 

– Språket är ett av de största hindren för att lyckas få och behålla ett jobb, och det finns ingen “quick-fix” som löser problemet. Det krävs tid, stöd och flera långsiktiga insatser för att våra deltagare ska nå en anställning. Med hjälp av Lingio har vi kunnat effektivisera processen samtidigt som deltagarna har roligt när de lär sig svenska, säger Snjezana Budes, samordnare på Jobbcentrum. 

_Lingio_language_learning_fun_sweden_swedish_customer_friends_foreign

Lejla Fatic, enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Trollhättan, berättar vidare att språket i kombination med brist på arbetslivserfarenhet och körkort innebär ofta att den svenska arbetsmarknaden ligger väldigt långt bort. Därför blir rustande insatser som Lingio extra viktiga för att kunna integrera utrikesfödda i arbetslivet. 

Låga trösklar förenklar inlärningen

Att kursdeltagarna har tillgång till Lingio dygnet runt och direkt i sin mobil tar bort många trösklar som annars kan sakta ner inlärningsprocessen. Att inte behöva passa tider eller ta sig till en specifik plats för att delta på en lektion gör språkträningen lättare att prioritera. Det, i kombination med motiverande speldesign, bidrar till att många av Lingios kursdeltagare snabbt höjer sin språkliga kompetens och lättare når de språkkrav som idag finns på många olika arbetsplatser.

– Vi har fått mycket positiv respons på Lingio, både från kursdeltagare som tycker att kurserna är roliga, och från arbetsgivare som tycker det är bra att språkträningen inte stör den ordinarie verksamheten. Men vi försöker ändå se till att arbetsgivare schemalägger tid för Lingio eftersom arbetsplatsen i sig ofta fungerar som en bra inlärningsmiljö, säger Snjezana Budes. 

Vidareutbilda personalen med Lingio

Lingio är ett flexibelt verktyg som enkelt kan anpassas efter varje deltagares förutsättningar. Därför är det inte bara deltagare på en lägre språknivå som läser våra kurser, utan de kan också användas för yrkesspecifik vidareutbildning. Det bidrar till att kursdeltagarna utvecklas i sina arbetsroller och kan ta sig an nya ansvarsområden och arbetsuppgifter inom företaget. Samtidigt kan företagen bättre utnyttja den kompetens som redan finns bland de anställda istället för att behöva rekrytera mer personal. En win-win, helt enkelt.

Kom igång idag!

1_sprakinlarning_1
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!