En artikel från Lingio i samarbete med Trollhättans stad

Så kortar Trollhättans stad vägen till anställning

Så kortar Trollhättans Stad vägen till anställning 

Trollhättans Stad jobbar idag med Lingio som en del av deras arbetsmarknadsinsatser som ska hjälpa fler utrikesfödda arbetssökande till anställning. Med Lingios kurser i yrkessvenska har flera av deltagarna förbättrat sin språkliga kompetens och kunnat få ett jobb i kommunen.

Till Trollhättans Jobbcentrum hänvisas arbetssökande som behöver stöd för att lyckas komma in på arbetsmarknaden. De som har haft behov av att fördjupa sina kunskaper i svenska har då fått möjligheten att pröva Lingio. Deltagaren har antingen läst en yrkesspecifik kurs eller Lingios kurs i generell svenska. Upplägget har bidragit till att vägen mellan arbetslöshet och anställning kunnat förkortas. 

Språket är ett av de största hindren för att lyckas få och behålla ett jobb, och det finns ingen “quick-fix” som löser problemet. Det krävs tid, stöd och flera långsiktiga insatser för att våra deltagare ska nå en anställning. Med hjälp av Lingio har vi kunnat effektivisera processen samtidigt som deltagarna har roligt när de lär sig svenska, säger Snjezana Budes, samordnare på Jobbcentrum. 

_Lingio_language_learning_fun_sweden_swedish_customer_friends_foreign

Lejla Fatic, enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Trollhättan, berättar vidare att språket i kombination med brist på arbetslivserfarenhet och körkort innebär ofta att den svenska arbetsmarknaden ligger väldigt långt bort. Därför blir rustande insatser som Lingio extra viktiga för att kunna integrera utrikesfödda i arbetslivet. 

 

Låga trösklar förenklar inlärningen

Att kursdeltagarna har tillgång till Lingio dygnet runt och direkt i sin mobil tar bort många trösklar som annars kan sakta ner inlärningsprocessen. Att inte behöva passa tider eller ta sig till en specifik plats för att delta på en lektion gör språkträningen lättare att prioritera. Det, i kombination med motiverande speldesign, bidrar till att många av Lingios kursdeltagare snabbt höjer sin språkliga kompetens och lättare når de språkkrav som idag finns på många olika arbetsplatser.

Vi har fått mycket positiv respons på Lingio, både från kursdeltagare som tycker att kurserna är roliga, och från arbetsgivare som tycker det är bra att språkträningen inte stör den ordinarie verksamheten. Men vi försöker ändå se till att arbetsgivare schemalägger tid för Lingio eftersom arbetsplatsen i sig ofta fungerar som en bra inlärningsmiljö, säger Snjezana Budes. 


Vidareutbilda personalen med Lingio

Lingio är ett flexibelt verktyg som enkelt kan anpassas efter varje deltagares förutsättningar. Därför är det inte bara deltagare på en lägre språknivå som läser våra kurser, utan de kan också användas för yrkesspecifik vidareutbildning. Det bidrar till att kursdeltagarna utvecklas i sina arbetsroller och kan ta sig an nya ansvarsområden och arbetsuppgifter inom företaget. Samtidigt kan företagen bättre utnyttja den kompetens som redan finns bland de anställda istället för att behöva rekrytera mer personal. En win-win, helt enkelt.

Testa Lingios yrkessvenska idag!

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Kom igång idag

Läs mer

 

form_circle_top
Vill du veta mer om Lingio?

Branschsäkrad yrkessvenska samt gamifierade internutbildningar i dator och mobil.

form_circle_bottom
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.