Kursbeskrivning

Basala Hygienrutiner

Basala Hygienrutiner

All personal inom vård och omsorg måste följa de basala hygienrutinerna. Det handlar om åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning mellan dig som arbetar inom vård och omsorg och patienter och brukare.

All personal inom vård och omsorg måste följa de basala hygienrutinerna. Det handlar om åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning mellan dig som arbetar inom vård och omsorg och patienter och brukare.

Det kan tyckas vara en enkel uppgift, men den är också alldeles nödvändig för säkerheten inom vård och omsorg, och något alla måste känna till och utföra från första arbetsdagen.

Med Lingios gamifierade kurs får de anställda till sig kunskaperna på ett enkelt och lustfyllt sätt. De får också veta varför föreskrifterna finns så att de känner sig motiverade att följa det.

På Lingio vet vi också att alla som arbetar i vården inte har svenska som modersmål. Därför har vi försett våra kurser med språkstöd så att man kan få översättningar på orden till över hundra språk.

Vi har också anpassat den språkliga nivån för att säkerställa att de som läser kursen verkligen kan ta till sig innehållet. Kursen i dokumentation ligger på nivå A2-B1 enligt den europeiska GERS-skalan, vilket brukar beskrivas som en nivå där man är självständig användare av språket, och autonomt kan hantera ett vanligt arbete, utan särskilda hänsyn. Samtidigt är kursen skriven så att även modersmålstalande ska ha fullgott utbyte av den.

Innehållet är utformat i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om Basal hygien i vård och omsorg.

Kursinnehåll

Detta ingår i Lingios kurs i basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Desinfektion

  • Bakgrund
  • Så här ska du göra
  • Handdesinfektion
  • Handtvätt
  • Punktdesinfektion av ytor

Utrustning

  • Handskar
  • Plastförkläde
  • Skyddsutrustning
  • Övrigt

 

Varför Lingio?

Checkmark

Tillgänglig i mobilen och med roliga övningar

Checkmark

Språkstöd så att alla förstår

Checkmark

Coachingportal för bättre resultat

Kom igång idag

Läs mer

 

Kontakta oss

cleaning-swedish-language-game
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!