Kursbeskrivning

Delegering av läkemedel

delegering-vard-omsorg

Delegering

Läkemedelshantering är en central del av hälso- och sjukvården. I Lingios kurs i delegering lär du dig grunderna för hur man hanterar läkemedel på ett säkert sätt för att garantera brukarnas och patienternas välmående.

Med tillräckliga kunskaper i läkemedelshantering kan du tilldelas en delegering, det vill säga att en behörig person ger dig rätten att hantera läkemedel. Det är ett stort ansvar och ett viktigt steg i karriären.

Med Lingios gamifierade kurs får de anställda till sig kunskaperna på ett enkelt och lustfyllt sätt. De får också veta varför regelverket kring delegering finns så att de känner sig motiverade att följa det.

På Lingio vet vi också att alla som arbetar i vården inte har svenska som modersmål. Därför har vi försett våra kurser med språkstöd så att man kan få översättningar på orden till över hundra språk.

Vi har också anpassat den språkliga nivån för att säkerställa att de som läser kursen verkligen kan ta till sig och ha utbyte av innehållet. Kursen i delegering ligger på nivå B2 enligt den europeiska GERS-skalan, vilket brukar beskrivas som en nivå där man är självständig användare av språket, och autonomt kan hantera ett vanligt arbete, utan särskilda hänsyn. Samtidigt är kursen skriven så att även modersmålstalande ska ha fullgott utbyte av den.

Innehållet är utformat efter kommunala och regionala utbildningsmaterial och SKR:s grundutbildning i enlighet med delegeringsföreskrifterna från Socialstyrelsen.

Kursinnehåll

Detta ingår i Lingios kurs i delegering inom vård och omsorg.

Allmänt om läkemedelshantering
 • Hantering av läkemedel
 • När delegerar man?
 • Vem ansvarar för vad?
Administreringssätt
 • Vilken medicin är bäst
 • Inhalationsläkemedel
 • Rektala och vaginala läkemedel
 • Injektioner
 • Läkemedel med lokal verkan
Förutsättningar för delegering
 • Olika kompetenser
 • Kompetensgrundande arbetsuppgifter
 • Delegeringsbeslut
 • Arbetsuppgifter som inte får delegeras
Säkerhet
 • Viktigt att tänka på
 • SBAR
 • Biverkningar
 • Receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott
Lämna ut medicin
 • Innan du lämnar ut medicin
 • Hur delar du ut medicin
 • Läkemedelsförpackningar och dosering
 • Läkemedel som ska tas vid behov
 

 

Varför Lingio?

Checkmark

Tillgänglig i mobilen och med roliga övningar

Checkmark

Språkstöd så att alla förstår

Checkmark

Coachingportal för bättre resultat

Kom igång idag

Läs mer

 

form_circle_top
Vill du veta mer om Lingio?

Branschsäkrad yrkessvenska samt gamifierade internutbildningar i dator och mobil.

form_circle_bottom
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.