Kursbeskrivning

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Sekretess

Vad betyder sekretess för dig som jobbar inom vården? Vad får du säga till vem, och vad får du inte säga? Vilka lagar och regler gäller? Det här är frågor som alla som arbetar i vården behöver känna till. Och det räcker inte med att känna till regelverket, man måste också leva efter det, följa det i en vardag som ibland kan vara stressig och utmanande.

Om jag behöver läsa en journalanteckning och inte kommer in i datorn, samtidigt som jag ska servera lunch till en brukare om 10 minuter, kan det vara frestande att be en kollega logga in. Men det får inte kollegan göra, om ni inte vårdar exakt samma brukare eller patienter. I takt med att sjukvården datoriseras ökar risken för att personuppgifter hamnar i fel händer, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Vad betyder samtycke? När kan jag göra undantag från tystnadsplikten? Vilken information kan jag lämna ut till anhöriga? Frågorna är många och det gäller att göra rätt.

Med Lingios gamifierade kurs får de anställda till sig kunskaperna på ett enkelt och lustfyllt sätt. De får också veta varför regelverket finns så att de känner sig motiverade att följa det. På Lingio vet vi också att alla som arbetar i vården inte har svenska som modersmål. Därför har vi försett våra kurser med språkstöd så att man kan få översättningar på orden till över hundra språk.

Vi har också anpassat den språkliga nivån för att säkerställa att de som läser kursen verkligen kan ta till sig innehållet. Kursen i sekretess ligger på nivå B1 enligt den europeiska GERS-skalan, vilket brukar beskrivas som en nivå där man är självständig användare av språket, kan hantera ett vanligt arbete, men behöver lite hjälp, kanske repetitioner, extra förklaringar och så vidare. Samtidigt är kursen skriven så att även modersmålstalande ska ha fullgott utbyte av den.

Innehållet i kursen är utformat i enlighet med de lagar som styr sekretess och tystnadsplikt inom vård och omsorg, bland annat Patientdatalagen, Lagen om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation, vid sidan av de mer övergripande lagarna för offentlighetsprincipen och sekretess.

Kursinnehåll

Denna kurs finns i två versioner. Den ena är mer grundläggande och på ett enklare språk, som är tänkt för nyanställda och dem som har utmaningar med språket. Den andra är mer utförlig.

Vad du inte får berätta - och för vem

  • Vad är tystnadsplikt?
  • Tystnadsplikt mellan kollegor
  • Anhöriga och samtycke

Samtycke, dokumentation och undantag

  • Vad får du berätta om ditt jobb
  • Hur ger vårdtagaren sitt samtycke
  • Sammanhållen dokumentation
  • Undantag från tystnadsplikten

 

Varför Lingio?

Checkmark

Tillgänglig i mobilen och med roliga övningar

Checkmark

Språkstöd så att alla förstår

Checkmark

Coachingportal för bättre resultat

Kom igång idag

Läs mer

 

Kontakta oss

lingio-elearning-language-learning-6
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.