Nyhet! Skapa kurser på minuter med AI Course Creator
SPRÅKLÄRAREN TIPSAR:

Så undviker du vanliga språkmissförståndet på arbetet

Ibland kan små skillnader i uttal göra vissa svenska ord nästintill obegripliga. Det är något Anders Forsberg, språklärare på Lingio, har fått uppleva flera gånger. Nedan delar han med sig av egna erfarenheter från klassrummet och tankar om varför svenskt uttal ibland kan vara lite extra svåra att lära sig.

Lingio_Tip
quote-1

“Gör man fel på konsonanterna, till exempel p och b vilket är ganska vanligt, brukar vi svensktalande ändå förstå av kontexten vad man vill säga – till exempel buss eller puss. Men gör man fel på vokalerna kan det snabbt bli helt omöjligt att tyda.”

SPRÅKLÄRAREN TIPSAR

Upprepning som en viktig nyckel i inlärningsarbetet

Det finns flera sätt att lära sig vokalerna men Anders upplever att uttalsträning ofta är lite förbisedd i svenskundervisningen. Ett mycket effektivt sätt att lära sig uttal och språkmelodi är vad Anders kallar för “papegoj-träning".

Lingio_SPRÅKLÄRAREN-TIPSAR-2
Lingio_SPRÅKLÄRAREN-TIPSAR-1
SPRÅKINLÄRNING PÅ ARBETSPLATSEN

Tillgång till unik uttalsträning dygnet runt med Lingios app 

I Lingios app finns en funktion där eleven får säga ett ord högt och sedan få uttalet analyserat och bedömt. Man får också lyssna på ett korrekt uttal och kan sedan jämföra det med sin egen inspelade version. Då hör de flesta lättare skillnaden om de inte riktigt har fått till det. 

Ladda ner rapporten

Lärdomar och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på jobbet.

Läs fler rapporter