LINGIOS CUSTOMER SUCCESS TEAM TIPSAR

Så lyckas ni med språksatsningen på arbetsplatsen

I denna guide delar Joanna Lundström och Emanuel Araskog från Lingios Customer Success Team med sig av sina tips för hur man som arbetsgivare på bästa sätt lanserar och genomför en språkutbildning på arbetsplatsen. 

Report_-1

Kartlägg verksamhetens behov

Oavsett vilken utbildningssatsning som man funderar på att implementera, är det viktigt att först kartlägga verksamhetens behov.

Lingio-Lingios Customer-Success-Team-tipsar-2
Lingio-Lingios Customer-Success-Team-tipsar-1

Sätt mål tillsammans

Era kursdeltagare kommer ha olika förhållningssätt till språkinlärning beroende på tidigare erfarenhet och relation till utbildning. Om det finns möjlighet att prata med varje deltagare innan kursstart rekommenderar vi att ni sätter upp både små och stora mål tillsammans. Följ deras progression och om ett delmål nås, sätt nya!

Positiv attityd smittar av sig

Det ska vara kul att lära sig ett nytt språk. Om personalen är positivt inställd till språkutbildning och uttrycker det i både ord och handling, tenderar deras engagemang att smitta av sig på kursdeltagarna.

Lingio-Lingios Customer-Success-Team-tipsar-3

Ladda ner rapporten

Lärdomar och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på jobbet.

Läs fler rapporter

 

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.