En artikel från Lingio i samarbete med Stockholms stad & ESF

Så accelerade Spången språkinlärningen - 4x snabbare resultat

yrkessvenska-spången-resultat-lingio-2

Så accelerade Spången språkinlärningen - 4x snabbare resultat

För att kunna säkra framtida kompetens och samtidigt kvalitetssäkra vård, omsorg och förskola, behövs stödinsatser som ser till att fler får tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Under våren 2022 har Lingio samarbetat med Stockholms stad för att höja språkkompetensen hos medarbetare inom äldreomsorg i regionen.

Spången är ett ESF-projekt som genomförts under 2019-2022 som syftat till att ta fram en modell för hållbar kompetensförsörjning inom förskola, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Eftersom yrken inom dessa sektorer ofta är en ingångsport till den svenska arbetsmarknaden var målgruppen för projektet till stor del medarbetare med svenska som andraspråk.

Om projektet

Till en början var tanken att utbilda Stockholms stads medarbetare som saknade formell utbildning inom dessa yrkesområden utefter en jobbrotationsmodell. Deltagarna skulle studera på gymnasienivå men man insåg snabbt att många av deltagarna saknade tillräckliga kunskaper i svenska för att faktiskt kunna genomföra den uppdragsutbildning som erbjöds. Parallellt behövde många också utveckla sin studieteknik och öka sin digitala kompetens för att nå utbildningskraven.

Utifrån dessa insikter formades projektets inriktning om och kurser i yrkessvenska, digitalisering och dokumentation lades till i programmet. Även ökat stöd för studieteknik blev en viktig del för att kunna genomföra kurserna i yrkessvenska i projektet. 

Under våren 2022 har Lingio varit en del av Spångens insatser. 13 deltagare har fått läsa Lingios språkkurser som komplement till projektets lärarledda kurs i yrkessvenska inom äldreomsorgen.

 

Resultat

Deltagare som avslutat utbildningen nådde de kvalitativa målen med råge. Deltagarna uttrycker att de tror mer på sin egen förmåga, både vad gäller utbildning och i arbetslivet, och är glada över att få ha varit med i projektet.

“Jag är en bättre kollega och jobbar effektivare nu när jag förstår vad jag ska göra och varför”

Ur ett helhetsperspektiv anser Stockholms stad att projektet varit lyckat och att man har fått med sig många lärdomar från dess genomförande som kommer implementeras i staden. Det är också nödvändigt med tanke på att det saknas utbildad personal inom bristyrken över hela landet.

Projektets framgångsfaktor - kurser i yrkessvenska

Kurserna i yrkessvenska som erbjöds under projektets gång genomfördes på halvfart samtidigt som deltagarna fortsatte arbeta. Kursernas fokus låg på att utveckla medarbetarnas kunskap i kommunikation, dokumentation och hanteringen av digitala verktyg. Många deltagare uttryckte till en början en oro att inte klara av språkkurserna, men presterade över förväntan, vilket bidrog till en höjd motivation och självkänsla inför resten av utbildningen. 

“Jag har förstått att jag faktiskt kan studera och jag tycker det är kul!”

Lingio togs in i projektets slutskede för att förstärka den klassrumsledda språkundervisningen och för att undersöka om det kunde vara en fungerande undervisningsform för målgruppen. Sett till Skolverkets senaste statistik från 2020 tar det mellan 25 och 46 veckor för deltagarna på SFI att höja sig en SFI-nivå som är kortare än de internationella GERS-nivåer som Lingio jobbar utefter. Efter vårt samarbete med Spången höjde sig majoriteten av deltagarna en eller flera GERS-nivåer. Deltagarna har därmed uppskattningsvis avancerat 4 gånger snabbare än med enbart lärarledd utbildning, vilket pekar på att upplägget fungerat mycket väl. 

 

teamwork_lingio

 

“Nu vågar jag prata mer på jobbet”

Lärare från Lingio genomförde språkkartläggningar av deltagarnas kunskaper innan, och efter genomförd kurs, vilket både arbetsgivare och deltagare uppskattat. Lingio har upplevts som ett enkelt verktyg att använda och roligt att öva med. Att man obegränsat kan repetera yrkesspecifika termer och fraser har varit väldigt värdefullt för deltagarna. De uppskattade också att Lingio var intresserade av deras synpunkter och öppna för feedback. 

Hafida Berraoui, en av deltagarna som läste Lingios kurs i äldreomsorg, uttrycker att det blivit lättare att arbeta efter avslutade studier.

– Innan var det svårt att våga prata med folk. Jag blir stressad och glömmer bort orden även fast jag egentligen kan dem. Speciellt när man ska prata med folk man inte känner eller prata i mobilen. Nu vågar jag lite mer och det blir lite lättare varje dag. 

Hon säger att Spångens lärare varit väldigt bra och uppmuntrande, vilket har varit viktigt för hennes inlärning, samtidigt som hon tycker att det varit kul att också kunna använda Lingio.

– Även om jag inte kan skriva hela meningar exakt rätt, så förstår jag mer nu. Det är synd att Lingio var under så kort tid. Med längre tid hade man lärt sig mer och blivit bättre.

Även kursdeltagaren Kemer Saleh instämmer i att det nu blivit lättare att våga prata mer både på arbetsplatsen och privat.

Det har gjort en stor skillnad, jag vågar prata mer nu. Jag tyckte Lingio var jättebra och hoppas att alla som pluggar här ska få använda det. 

illustration-1-1

Utmaningar och lärdomar

En stor utmaning har legat i att få en icke-studievan grupp att träna på egen hand. Det är en stor fördel att kunna använda Lingio när och var som helst, men ur en pedagogisk synpunkt krävs ofta rutiner för att jobbet ska bli gjort. Något som kan vara svårt för personer som inte har vana eller tidigare erfarenhet av egenstudier på samma sätt som vi är vana vid i Sverige. Vissa arbetsgivare valde att tackla detta genom att avsätta träning med Lingio på arbetstid. 

Spångens lärare som lett klassrumsundervisningen tycker att Lingio är ett smart verktyg som är nyttigt för egenstudierna. Vissa upplevde dock att Lingio tog en del fokus från egenstudierna eftersom många deltagare hellre övade med Lingio än att prioritera övriga hemuppgifter. Från Lingios perspektiv är det naturligtvis mycket glädjande att vårt material var så uppskattat av deltagarna. Men vi tar självfallet också med oss lärdomarna i utformningen av framtida projekt.

Yrkessvenska som långsiktig investering för framtidens arbetskraft

Avslutningsvis styrker projektet att många arbetsgivare ser ett ökat behov av språkutbildning och är positivt ställda till kompetensutveckling i yrkessvenska och digitala färdigheter. Däremot upplever många chefer att det är svårt att avvara tid att engagera sig i sådana projekt på grund av det redan ansträngda läget inom verksamheterna. Spången ser därför att det även finns ett behov för chefstödjande insatser och bättre samordning mellan arbetsgivare och vuxenutbildning i framtida satsningar.

På Lingio arbetar vi för att skapa ett mer inkluderande samhälle och tillgängliggöra den svenska arbetsmarknaden genom utbildning. Tack Stockholms stad och Spången för ett roligt och givande samarbete!

Testa Lingios yrkessvenska idag!

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Läs mer

 

form_circle_top
Vill du veta mer om Lingio?

Branschsäkrad yrkessvenska samt gamifierade internutbildningar i dator och mobil.

form_circle_bottom
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.