En artikel från Lingio i samarbete med Stockholms stad

Så får Stockholm Stad i samarbete med Lingio fler utrikesfödda i arbete

 

Gör som Stockholms stad!
Testa Lingios yrkessvenska.

Checkmark

I samarbete med branschexperter

Checkmark

Lätt och roligt att lära sig språket

Checkmark

Anpassat för över 25 yrkesroller

Lättillgänglig språkapp från Lingio gör skillnad på stadens Jobbtorg

Med digitala språkkurser i yrkessvenska vill Lingio bidra till att lösa samhällets utmaningar och medverka till en inkluderande arbetsmarknad. Språkappen, uppbyggd som ett underhållande spel, finns sedan i våras på Jobbtorg Stockholm.shutterstock_459990079

Lingio startade som ett volontärprojekt där tre tidigare kollegor från Spotify gick samman för att bidra till att påskynda etableringen efter flyktingvågen 2015. Idag är Lingio ett företag med snart 20 anställda och en prisbelönad språkapp. Drivkraften att göra samhällsnytta är fortfarande viktigare än fina siffror i kvartalsrapporten, menar Yashar Moradbakhti, vd & medgrundare. 

– Flera undersökningar visar att språket utgör det i särklass största hindret för att arbetsgivare ska kunna anställa den kompetens de behöver. Vi vill ta bort det hindret och hjälpa människor i utanförskap till ett yrke som ger en långsiktighet och möjlighet för dem själva att ta kontroll över sin framtid.

Roligt sätt att lära sig ett branschspråk

Lingios språkapp erbjuder idag 25 digitala kurser i yrkessvenska inom olika branscher och bygger på AI-teknik, gamification och individuell coaching. Kurserna är framtagna tillsammans med branschexperter och appen är uppbyggd som ett roligt spel där användaren jagar stjärnor och blir på så sätt ett lustfyllt och effektivt sätt att lära sig ett branschspråk, berättar Yashar.

Uppskattad språkapp på jobbtorgen

språkapp för yrkessvenska-1

Sedan våren 2021 finns Lingios språkapp tillgänglig på alla jobbtorg inom Stockholms stad. 

Sara Friberg är biträdande enhetschef på Jobbtorg Kista och berättar om samarbetet med Lingio:

– Språkappen är lättillgänglig och kräver inga användarkonton eller digital kompetens. Du kan också välja att lära dig språket med stöd av ditt modersmål. Konceptet där pedagogik och spel samverkar är en styrka och upplevs av många som underhållande.
Sara menar att appen kan fungera både som ett komplement till svenska för invandrare (sfi) och som parallell insats under till exempel en praktik för den som tänker sig en framtid inom ett specifikt yrke.

– På Kista Jobbtorg har vi till exempel en kvinna som tagit bussförarkort och i den utbildningen upplever att hon haft stor nytta av Lingios språkkurs för bussförare.

Payam Abdulkarim, enhetschef för Kvalitet och utveckling på Jobbtorg Stockholm, summerar;

– Vi ser att samarbetet med Lingio går hand i hand med visionen om en smart och innovativ storstad och vi ser ett stort värde i att erbjuda nya typer av insatser till våra deltagare.

Medlem i Integrationspakten för att vara med och lösa samhällets utmaningar

Skärmbild 2021-04-26 141915

Yashar beskriver samarbetet som ett gemensamt innovationsbygge där coacherna på jobbtorgen kan följa deltagarnas språkprogression på daglig basis, vilket skapar goda förutsättningar för att bygga en ännu starkare plattform för coaching.

– Just ”tillsammansdelen” och gemensamma åtaganden är viktiga för att lösa utmaningar kring utanförskap idag. Det är också en av anledningarna till varför Lingio är en del av Integrationspakten. Vår produkt är en rolig och effektiv mobilapp, men vi tänker i ett större perspektiv och vill vara med och lösa samhällets utmaningar.

Kom igång idag!

1_sprakinlarning_1
Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbets-platsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med bransch-
experter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

Teamet på Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige. Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Vi utvecklar gärna nya tjänster baserat på våra kunders behov. Hör gärna av dig så kan vi se hur vi kan utveckla skräddarsydda tjänster för att hjälpa just din verksamhet!

Kurser i yrkessvenska

Varför välja Lingio?

icon-varfor-kundstod

Kundstöd

Våra kundansvariga stöttar er kontinuerligt med kurslansering, uppföljning och utvärdering för att ni ska nå verksamhetens språkmål.

icon-varfor-skalbart

Skalbart
& effektivt

Nå effektivt ut till tusentals kursdeltagare runtom i landet. Säkerställ att alla förstår innehållet med Lingios kraftfulla e-learning med inbyggt språkstöd.

icon-varfor-coaching

Coaching på flera sätt

Med Lingios Coachingplattform kan du enkelt följa deltagarnas språkutveckling för att effektivt kunna rikta dina insatser. Lingios AI-coach stöttar kontinuerligt och skickar automatiskt ut veckans övning till kursdeltagarna.

icon-varfor-tillgangligt

Tillgängligt för alla

Lingio är anpassat för alla mobiler, är tillgängligt 24/7, har språkstöd för alla de stora invandrarspråken samt fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA. Utformat med normkritiskt innehåll för jämlikhet.

Kom igång idag!